#121843
arielsegal
מנהל בפורום

שטח חתך המוליכים הוורטיקליים בבנין רב קומות או גבוה צריכים להיות בהתאם לגודל החיבור של המתקן ויעודם.

אם יעודם הוא לחבר שירותים מתכתיים בלבד אזי ניתן להסתפק בשטחי חתך של 95 ממ”ר או דומה. אם יעודם הוא הארקה לקומות יש לדרוש שטח חתך בהתאם למוליכי הפזות לקומות (מחצית משטח חתך הפזות בשטחי חתך מעל 35 ממ”ר)