#121853
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

  1. אתה צודק.
  2. באנרגית קצר נמוכה שתגרום לחימום הבידוד מתחשבים בחימום הבידוד והפגיעה בו. באנרגיה גבוהה צפוי להנזק המוליך עצמו.
  3. קצר מזערי נמשך 5 שניות זהו הזמן שהבידוד אמור להחזיק מעמד.
  4. בהחלט כן. אבל לא פגשתי מקרה כזה עד היום למעט מקרה שבו המבטח אינו פועל.
  5. אכן מפסקי תיבה יצוקה ניחנים במנגנון הדיפה מאחר וזמן תגובת המנגנון המכני שלהם ארוך. במא”זים יש דחיפה ישירה של המגע על ידי הבוכנה של המנגנון המגנטי וגם הדיפה מסויימת. ראה באיור.