#121868
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

יש להחליט מהי שיטת ההגנה בפני חשמול של המבנה המוזן.

אם יש כוונה להזינו בשיטת TN-S ולהעביר 5 מוליכים יש לחבר מוליך הארקה בין הפה”פ של מבנה השנאי לבין המבנה המוזן. מעגל ההזנה ללוח הראשי בבנין לא יכלול מוליך הארקה. שיטה זו נכונה יותר

אם יש כוונה להזינו בשיטת TN-C-S ולהעביר 4 מוליכים יש לחבר בין מוליך האפס של המבנה המוזן לבין פס ההשוואה  במבנה המוזן. מעגל ההזנה ללוח הראשי בבנין לא יכלול מוליך הארקה.