#121870
SHAER
משתתף

אריאל שלום

תודה על המענה המהיר מה המרחק שצריך להיתרחק מצנרת שמצטלבת עם ביוב ומהו הגובה המינימלי להתקנה גובה תקרת המרתף הוא 2.3 זאת אומרת שהתקנת תעלת הרשת תתבצע בגובה 2.2 וזה יהיה גם גובה כבלי חברת החשמל ?האם זה תקין ? ברצוני לבקש מהיזם כיסוי של גבס נגד אש לאורך כל התוואי של הרשת כך שלא תהיה גישה  אך ניראה לי שהבעיה תהיה שיתצרכו להוריד במפגשים בין צנרות ביוב ותוואי החשמל את גובה צנרות הביוב האם זוהי החמרה  או שיש לחייב 

ושוב תודה