#121872
Adnan
משתתף

שלום,

ממה שהספקתי לראות במעליות מודרניות לרבי קומות, 

  • מתקינים נגדי בלימה במעלית שתפקידם לספוג את ההספק המיוצר ולהמיר אותו לחום – זה רכיב אינטגרלי במעלית בדרך כלל, לא רק במעליות, קיים גם בשימושים אחרים בהם יש דינמיקה גבוהה של בלימה/תאוצה (עגורנים למשל).
  • מפעילים ממסר הספק חוזר בבקר של הגנרטור, אם אין את ההגנה בבקר של הגנרטור ניתן להתקין במפסק הראשי כחלק מהיחידה האלקטרונית, ממסר הספק חוזר, למשל אצל ABB יש יחידת EKIP שכוללת הגנות העונות לתקן ANSI, ניתנות לכיול בצורה אלקטרונית.

בגדול, הגנרטורים יכולים לספוג כ 10% הספק חוזר ולא יגרם להם נזק, ה 10% האלה מיועדים כדי לאפשר גמישות בזמני תגובה וזיהוי תקלות ולא בשביל עבודה ממושכת בצורה כזו.

בזמן ההרצה אני מציע שתבקש ממפעילי המעליות לעשות ניסוי ולאלץ אותם להוריד את כל המעליות בבת אחת, אתה יכול להסתכל בבקר של הגנרטור/ממסר הספק ולראות מה מצבו..

בהצלחה