#121873
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

סולמות כבלים שמותקנים לאורך דרך המילוט צריכים להיות מותקנים לפי תקנות המתקן הציבורי ברב קומות.

לגבי החציה, אין בעיה ואין צורך להשקיע מאמץ מיוחד כדי לשמור על מרחקים, די להתקין מחיצה בנקודת החציה.