#121874
arielsegal
מנהל בפורום
  1. ממש לא, כשהמתח מגיע ל- 280 וולט המגן ברק מתחיל להוליך וקוטם את המתח לערך מרבי של 1500 וולט בתנאי וזרם הברק דרכו לא עולה על המוגדר בהתקן.
  2. מגני מתח יתר לבתי התקע מבצעים את אותה פעולה שתיארתי בסעיף 1. הם מיועדים לטפל באנרגיות נמוכות יותר ובזרם נמוך יותר של מתחי יתר.
  3. חלק ממגני מתח יתר לבתי תקע מצויידים גם בהשהיה למניעת נזק לציוד בשל חיבורים חוזרים של חברת החשמל. יש בהפ השהיה שמבטיחה שהמתח חזר והתייצב.
  4. מגני מתח יתר אכן מאפשרים הזרמת הזרם להארקה. 
  5. הממסר הנ”ל מגן מפני ניתוק מוליך האפס, אי סימטריה של מתחים וכדומה. לא מפני מתחי יתר חולפים (הוא לא מספיק להגיב למתחי יתר חולפים)