#121881
MOSH
משתתף

ראשית, תודה רבה על התשובות.

א) מתשובתך לשאלתי השנייה, אני מבין שצריך לבצע את ב’ הבדיקות בכל אופן (עמידות בידוד עם קצר מזערי, ועמידות המוליך עם קצר מירבי). אכן? אם כן, מדוע זה מוזכר בחוק רק אם t<0.1 ? זה לא ברור לי.

ב) לא הבנתי תשובתך לשאלתי השלישית; מדוע לא נציב בנוסחת בדיקת עמידות הבידוד זרם קצר מירבי? הרי יכול להיות שבהצבת זרם קצר מינימלי, נקבל תוצאה המתאימה לזמן ניתוק המפסק. ואילו בהצבת זרם קצר מרבי נקבל תוצאה שלא מאפשרת לסמוך על ניתוק המפסק (t<0.1)?

תודה מראש.