#121882
aron david
משתתף

צפיפות וחוזק החיזוקים תלויה בסוג וגודל המגש ובמשקל המירבי להעמסה עליו.

בקטלוגים של היצרנים יש את הנתון הזה במפרט הטכני של המגשים