#121884
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

1. התיאור שלך יכול שיאפשר איפוס  אולם נדרש בודק שיבדוק את הרציפות בין העמודים ותכניות הקונסטרוקציה ויבדוק תנאים לאיפוס.יש כמובן גם להבטיח השוואת פוטנציאלים במבנה.

2. קח בחשבון שממתקן מאופס לא ניתן להוציא מוליכי הארקה וכן שלא ניתן לבצע איפוס במבנה צמוד למבנה המוגן בשיטת TT.