#121893
shlomi1
משתתף

אריאל שלום 

האם נדרש להגן ע”י פחת גם במעגל בלוח הראשי וגם בעמדה עצמה ?

או ניתן להגן ע”י TT TNS TNCS במידה ועכבת לולאת התקלה תקינה ובעמדה עצמה להגן ע”י פחת מדגם B 

תודה מראש.