#121896
kobigross
משתתף

שלום

המשתתף בפורום  הציג  את  השאלה  לגבי  מנוע של  מעלית  המופעל עי  ידי  בקר  תדר

שמותאם  למעלית  מבחינת  תוכנה  +  חומרה

ומחובר  גם  לגנראטור   במצב  הפסקת  חשמל .

אני  חוזר  שוב  על  תשובתי  לעיל  . בקר  תדר  של  מעלית  עם  יחידת  החזר  אנרגיה  לרשת  

אין  לו  אפשרות  לבטל /  להגביל  החזר  אנרגיה  לרשת .

הסיבה  היא :  כאשר  המעלית תנוע  למעלה  בתא  ריק , תתרחש  החזרת  אנרגיה  לרשת 

במידה  ותבטל  /  תגביל  את  הפונקציה  הזו  . המתח  על  סוללת  הקבלים  הפנימית  יעלה  לרמה  גבוהה  מאוד  , וזה  יגרום  נזק  לכל  היחידה  של  ההחזר אנרגיה .

 ועוד  דבר  ,   ברוב  המקרים  בעבודה  עם  גנראטור  , רק  מעלית  אחת  נשארת  בעבודה 

לכן  החזר  האנרגיה  יחסית  קטן  , וגם  מזין  צרכנים  אחרים

בברכה

קובי