#121898
avihay10
משתתף

אריאל מדוע אתה מסופק האם מותר להגן עם RCBO על כל המעגלים?
יתקבל מצב שבו כל המעגלים בדירה מוגנים מזרם דלף לאדמה.
גם אני הסתפקתי האם זה מותר.