#121901
amitz
משתתף

שלום,

לרוב זה נכון שישנם צרכנים נוספים העובדים תחת אותו הגנרטור אך יש פרוקטים גדולים עם מס’ גדול של מעליות שיש גנרטור ייעודי למעליות בלבד.

זה נכון שברוב המקרים התהליך שקורה בפיקוד גנרטור הוא שהמעליות יורדות לקומה ראשית ומעלית אחת עובדת רגיל.

אך יש פרויקטים גדולים שהרבה מעליות נשארות לעבוד כרגיל לדוגמה בפיקוד OEO למי שמכיר ואז בערך מחצית המעליות מכל קבוצה ממשיכות לעבוד כרגיל.

בנוסף זה המקרה הכי קשה כי המעלית עולה ריקה ומחזירה אנרגיה לרשת ואז יורדת בעומס מלא וגם אז צורכת ממש מעט ואפילו מחזירה.

במקביל אני מנסה לברר עם עם גורמים מחו”ל אם יש להם ניסיון במקרים דומים.