#121904
Samy
משתתף

לקובי ערב טוב 

לפי ההבהרות של המנהל לעינייני חשמל 

אנו צריכים להתיחס לעמדה כמכשיר והאחריות על העמדה היא על היצרן\ יבואן 

לכן אם קייממות הגנות במכשיר אז הן באחריותו של היצרן\ יבואן 

ואנו הבודקים אחראים לבדיקה בעזרת מכשיר [ לי יש מתאם ומודד משולב של סונל ] של ההגנה במעלה הקו , הקו , LT בקצה הקו ובידוד 

בברכה 

סמי רז