#121905
Samy
משתתף

ל

<h2 class=”entry-title”>@takele77

שלום רב 

א שים לב בבקשה העמדה הגיעה עם פחת מובנה דגם A והגנה לזרם DC חוזר 

ב בלוח הקומתי בחניון -5 הותקן פחת משולב דגם A בשדה נפרד ולא בתור לפחת כל שהוא  

ג כבר עברתי הדרכה על עמדות טעינה [ בסונל ] ומצפה להדרכה הבאה שאריאל יעביר כדי לרענן וללמוד מהטוב ביותר .

ד לאחר שקראתי את ההבהרות של המנהל שיניתי את אופן הבדיקה ואני מסתמך על האישור המופק ע’י היבואן\יצרן 

ומבצע בדיקה של ההגנה בלוח , אופן ההתקנה של הקו , בידוד וLT בקצה הקו בעזרת המתאם המיוחד 

בברכה 

סמי רז