#121906
Samy
משתתף

לקובי ערב טוב 

ראשית תודה על התשוה אך לצערי עדיין לא הבנתי 

לא ראיתי בלוח המדובר מישר 

האם אפשר לקבל סכמת לולאת הקצר כדי להבין את הנושא יותר טוב 

בברכה 

סמי רז