#121911
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

נכון התקנה כזו אינה על פי התקנות אך אני לא רואה בה ליקוי בטיחותי כלשהו. נהפוך הוא, התקנה כזו תפסיק רק את המעגל התקול ויתר המעגלים בדירה יפעלו כשורה. במקרה זה לא ישתרר חושך מוחלט וגם לא תווצר דחיפות לחבר חזרה מיידית את החשמל.