#121924
arielsegal
מנהל בפורום

שנאי מבדל, מפריד באופן גלווני בין הצד הראשוני למשני (הקשר ביניהם באמצעות השטף שנוצר בליבה).

אם המטרה שלו ליצור זינה צפה, אז לא מאריקים בצד המשני.

אם נדרש שהמתח במשני יהיה מיוחס לאדמה אז כן מאריקים. השנאי עדין נשאר שנאי מבדל! כלומר ללא קשר גלווני בין הצד הראשוני לסליל שבצד המשני.