#121929
MOSH
משתתף

א) אבל בתקנות מופיע לבצע בדיקה זאת רק כאשר t<0.1 sec  בנוסחה הראשונה?

ב) דבר נוסף: אם הבדיקה של אנרגיית המעבר (האינטגרל) בודקת עמידות המוליך עצמו, מדוע בודקים זאת מול המכפלה של KS (בריבוע), הרי הנתון K משתנה בין סוגי הבידוד ובאותו סוג מוליך, מה קשור בידוד המוליך אם בודקים את עמידות המוליך עצמו שלא יותך? האין זה אומר שגם בדיקה זאת מתייחסת לבידוד, אלא שהיא יותר מדויקת מהנוסחה הראשונה?

אני שואל נטו בכדי להבין, ואשמח להחכים מהידע הרב שלך ושל חברי הפורום.

שוב, תודה.