#121935
Erez klein
משתתף

Turi שלום.

בהנחה שההארקה תקינה .

איתור זליגה:

1. יש לנתק את כל המאז״ים בלוח ולבצע בדיקת מגר בין פס אפסים לפס ההארקות.

במידה ויש זליגה : 

איתור המעגל :

תנתק 3 אפסים בכל פעם ובצע שוב בדיקת מגר ,יש להמשיך לנתק אפסים עד לקבלת התנגדות בידוד של 0.3 מגה אוהם לפחות .

ברגע שאיתרת את האפס של המעגל המקצר ניתן לחבר את כל האפסים מלבדו ולאתר איזה מעגל בבית מנותק-המקצר.

במידה ולא מצאת זליגה :

יש לבצע בדיקת מגר בין כל פאזה לפס ההארקות.(באותו אופן שתואר מעלה)

במידה ולא נמצא זליגה:

הייתי מבצע בדיקה גם כאשר כל התקעים שלהצרכנים בבית מחוברים לשקעים וגם ממתג למצב ״1״ את כל המתגים ,דוד החשמל וכו׳..

ובמידה ועדיין לא נמצאה זליגה הייתי חושד שמוליך ההארקה של אחד הצרכנים אינו מחובר ובודק צרכן צרכן (מתחיל בדוד החשמל שלעיתים האינסטלטור שחיבר אותו שכח את חיבור ההארקה) 

*לפי דעתי בדיקת הזליגה באמצעות מכשיר הכרחית.

בהצלחה:)