#121942
arielsegal
מנהל בפורום

ההתקנה המצולמת תקינה.

נדרש מרחק של לפחות 1.75 ס”מ בין שתי ההזנות.

רצוי להשתמש בשלטים בצבעים שונים להזנה שלפני השנאי המבדל וזו שלאחריו