#121944
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

סעיף 10 בתקנה המצויינת עוסק בדיוק בדרישה לעמידות המוליכים באנרגית המעבר.

לצערי אין בתקנות התייחסות למקדם K של מוליך חשוף. אכן אני מסכים שלבידוד החיצוני במקרה שציינת השפעה שולית אך היא משפיעה על יכולת ההעמסה המרבית של המוליך ועל הטמפרטורה ההתחלתית.