#121953
Power
משתתף

שלום אריאל.

לפי שרטוט של וועדת הפירושים של הרמזורים,מוליך אלקטרודה אופקית ראשון  מחבר ישירות את  הרמזור ומרכזייה.

בעמודי תאורה מוליך אלקטרודה אופקית בצד השני גם מותר לחבר למרכזיה של התאורה ?

חשבתי, באזרת אלקטרודה אופקית פשות יותר קל לקבל ערך רצוי של  התנגדות של אלקטרודה כלפי האדמה ואין צורך לחבר בצד השני לפס הארקות.

תודה. 

  • התגובה הזו עודכנה לפני לפני חודש ע"י Power.