#121956
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

המוליך שעובר באדמה יעודו לשמש לחיבור פס השוואת הפוטנציאלים בעמוד ולביצוע השוואת פוטנציאלים בין העמודים.

מוליך ההארקה בכבל משמש כמוליך הארקה לעמודים.

קיימות מחלוקות לגבי הנחיצות של מוליך זה אבל במפרטים קיימת דרישה להתקנתו