#121964
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אם מחברים מוליכי הארקה בין מבנים הם לא יכולים להיות מוגנים בשיטת TN-C-S.

בשיטת TN-C-S, זרם התקלה נסגר דרך מוליך האפס שמחבר בין המבנים ולא באמצעות מוליך הארקה.

אם תבצע איפוס וגם תעביר מוליך הארקה, יזרמו מחצית מזרמי האפס דרך מוליכי ההארקה וזה אסור בהחלט!