#121976
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

זו מערכת יצור חשמל שאינה שייכת למתקן החקלאי ואפשרי שהיא תהיה צפה.

מערך זרם חילופין יבוצע לפי מערכת החשמל הקיימת ועל פי הנחיות מנהל החשמל.