#121983
luz
משתתף

קצת נבוך, לגבי מה שכתבתי שבמקרה לא סביר של חשמול התעלה, השוואת הפוטנציאלים תועיל למנוע מתח מגע, משהו לא ברור לי-

כאשר מחברים שירות מתכתי כזה, שלא צפוי להופיע עליו מתח (אך יש אפשרות רחוקה שכן יופיע), למערכת ההארקה במתקן שאין בו הארקת יסוד והשוואת פוטנציאלים מלאה, אזי במקרה לא סביר של חשמול אותו שירות מתכתי, אם מדובר בחשמול שלא ייפסק, אמנם לא יופיע מתח בין אותו שירות לסביבתו, אך זה יגרום לחשמול כל מערכת ההארקה, ועלולים להופיע מתחי מגע במקומות אחרים, ובין המבנה לסביבתו…🤔