#121985
Power
משתתף

שלום אריאל.

אפשר לסכם,יש 3 אפשרויות להזין את המבנה ב’?

1.TN-S.מוליך מגשר פא”פ של 2 מבנים.

2.TNC-S.איפוס במבנה ב’

3.TT.

בכל אפשרויות לא מחברים מוליך הארקה בכבל המזין מבנה ב.

תודה.