#121988
luz
משתתף

שלום,

בלא קשר לנושא עליו דיברתם, מעיר הערה אחרת לגבי הצמדת לוח לקיר –

יש לבדוק אם אם מתכנן הלוח ציין שהלוח יורחק מהקיר, אם זה לוח עם חריצי אוורור בגב יש להרחיק, אך גם הגב אטום, בחישובי עליית הטמפרטורה נלקח בחשבון האם הלוח FREE STANDING או WALL MOUNTING, בתוכנות של יצרני המקור שאני מכיר יש הדורשים מרחק מינימלי של 10 ס”מ מהקיר, ויש הדורשים 5 ס”מ, על מנת להחשיב את הלוח כמרוחק מהקיר, הדבר משפיע על פיזור החום, ומה שנגרר בעקבותיו (מאווררים וכו’).