#121989
erez84
משתתף

ראיתי שמישהו אמר (בלי חישוב)שבגלל שהכיריים מחוברות רק לשתי פאזות אז הזרם של כל פאזה זה בערך 16.35 אמפר

התשובה הזו לא מסתדרת לי 

כי אני רגיל להראות תשובה  ע”י חישובים , ויצא לי 12 אמפר בערך

 

ולא הבנתי איך הגיעו לתשובה