#121992
sima
משתתף

היי עומרי

כניסת מים לחדרי חשמל היא לצערי כאב ראש גדול לכל מי שמתפעל מתקן

בנוסף למה שכתבת בנוגע לבטיחות הרשה לי לעלות עוד נושא שרוב האנשים מתעלמים ממנו והיא הלחות האדירה שמתפתחת בתוך חדר החשמל בתוך כמה ימים אם לא יודעים שחדרו מים, במצב זה הלחות עולה לכמעט 95% ולאט לאט אתה תתחיל לראות ירידה דרסטית בהתנגדויות הבידוד ובמידה ויש כמיכלים גופריתיים כמו חומצה גופריתית או שיכולים לפלוט גז של מימן גופריתי צפה גם להשפעה הרסנית של הציוד ובעיקר של ציוד האלקטרוניקה.

בהמשך למה שאריאל כתב יש לי עוד כמה עצות 

  1. לבנות את חדרי החשמל גבוה, מעל מפלס הקרקע
  2. איטום משני הצדדים של צנרת הכניסה למבנה, יש גם פתרון של חברת roxtec או דומים לה
  3. לדאוג לשיפועים מסביב למבנה כולל מרזבי מזגנים וכו
  4. להכין עוקות (בור של 30 על 30 בעומק של 0.5 מטר בחדר חשמל) ברצפה עדיף ליד הכניסה לחדר וכמובן לדאוג לשיפועים לכיוון העוקות עם משאבה טבולה זמינה, בנוסף לשים רגש מים בעוקה, שמחוברת לסקאדה
  5. אם יש צנרת עם שוחות לצנרת הכניסה למבנה החשמל להכין בור חלחול בשוחות .
  6. לפני החורפים לעשות ביקורות של מרתפי חדרי החשמל, ואחרי גשמים לבדוק באופן יזום אם יש רטיבות בחדרי החשמל.

לצערי יש לי ניסיון רע מאוד עם חדירת מים לחדרי חשמל ובעיקר עם ההשפעות ההרסניות שלו על הציודים.

מקווה שעזרתי.