#121996
arielsegal
מנהל בפורום

לא זכור לי החישטב ולא זכור לי מה היה הספק הכיריים והאם העניים מחוברות בין הפאזות או בין פאזה ואפס.

צריכת הזרם תלויה כידוע במתח, באופן החיבור ובהספק הנקוב