#121998
shlomi1
משתתף

שלום רב

יש לי כמה שאלות מכיוון שהנושא לא מספיק ברור לי … 

  1. האם מותר להתקין במתקן דירתי (!) פחת מדגם B במקביל לפחת מדגם A ? (כל אחד מוזן אחרי המפסק הראשי?)
  2. האם מותר ונכון לעשות אולי בדירה פחת ראשי מדגם B , ואחריו פחת למעגלי הדירות A , כאשר העמדה תוזן אחרי פחת B

תודה