#121999
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

  1. במידה ומקור ההזנה מאופס איני רואה סיבה לחבר מוליך הארקה באדמה בין הלוחות במידה ואתה מתקין טבעת היקפית בהתאם להנחיות ועדת הפירושים. במידה והמתקן מוגן בהארקת הגנה, הרי יש צורך במוליך הארקה אופקי.
  2. בדומה לתשובה לסעיף 1.
  3. לא ניתן להתחבר לעמודי תאורה או לציוד אחר במטרה להעזר בהארקה שלו, חשמול באחד המתקנים יעבור למתקן השני ולהפך!