#122003
MV
משתתף

שלום.למתקן הוזמן הגדלת חיבור 100*3 .  חשמלאי התקינו מפסק ראשי In 3*100 תרמו-מגנתי  מותקן בתוך לוח חיצוני ליד נתיכים חח”י וגם מונה.המפסק מזין 2 מתקנים מתקן ראשון הוא דירה ומתקן שני הוא עסק של יצור רהיטים שבו מותקן לוח מתכתי אם מפסק ראשי 100*3   .LT נמדד בלוח מתכת הוא 0.8אום זה אומר לא יפסק מפסק מזין לוח מתכתי שמותקן ליד מונה .מה שאני חושב להחליף אותו לאלקטרוני אם אפשרות יותר רחב  ולכוון  אותו לפי  0.8 אום.שאלה האם בודק חח”י יסכים להתקין מפסק In 3*160 ולכוון אותו ל100 אמפר?

מקווה היתי ברור