#122006
arielsegal
מנהל בפורום

ברגע שיש בלוח גב מתכתי, זה הופך אותו לשווה ערך ללוח מתכתי. לכן, נדרש להאריק את המשטח ולעמוד בדרישות תקנות החשמל באשר להתאמת עכבת לולאת התקלה וזרם הקצר, להגנות של המפסק האוטומטי במעלה הזינה.

במקרה זה הלוח מאבד את יחודו כלוח מחומר מבודד.