#122007
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

שטח החתך והבידוד של מוליכים מבודדים במתקן בייתי מתאים להעמסה יתרה של 145 אחוז למשך שעה.

שטח החתך של כבלים בתעשיה מתאים להעמסה יתרה של 120 אחוז למשך שעה.