#122008
MV
משתתף

הבנתי.חשבתי יש משיהו ספציפי לקופסה CI.

שאלה נוספת.בתמונה רואים לוח מתכתי בתוכו מותקן נתיכים חברת חשמל.וכבל מסומן יושב על מתכת מתחבר ללוח פלסטיק מפסק הזה הוא מזין לוח דירה בתוך דירה.שאלה האם אפשר לאשר את LT לא לפי נתיכים 63 אמפר  או עדיין חייבים להגן על כבל ופלטה מתכת שיושב עליה 30 ס”מ הכבל .תודה

‫קבצים מצורפים (ניתן להוסיף קבצי JPG, GIF, PNG, PDF):