#122011
sima
משתתף

אריאל תודה

  1. אודה להפנות אותי לאיזשהו דף טכני, תקנה, תקן, חוק שבו יש התייחסות למה שכתבת.
  2. מה קורה אם יש העמסה של פי 3.8 (380%) למשך 45-60 עקב התנעה ארוכה של גלגל תמסורת גדול ע”י מתנע, איך ניתן לבדוק שאכן הכבל יכול לעמוד בכך ושהבידוד לא יעלה מעל 90 מעלות ?