#122012
MV
משתתף

שלום אריאל  אם אני לא טועה ראיתי בתקן 61008-1 מפסק מגן TYPE A כאשר עובר דרכו זרם פועם אסור   להגיב עד 0.35 In ומותר לא להפסיק עד זרם 1.4In מעל חייב.ואם עובר דרכו זרם  AC אסור לו להגיב עד 0.5 וזרם מעל 1In חייב להפסיק.האם זה נכון?