#122015
aron david
משתתף

כל הכיריים (שראיתי) הבייתיות האינדוקציה והקרמי של 4 או 5 עיניים הקיימים בשוק הם בעצם דו פאזיות והגופי חימום או הסלילים מחוברים בין פאזה לאפס ועובדים במתח של 230 וולט כאשר 2 עיניים מחוברות בפאזה ראשונה ועוד 2 או 3 עיניים מחוברות בפאזה השנייה. והפאזה השלישית ריקה ולא מועמסת