#122017
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אין ספק שמדובר בהתקנה כושלת של המונה והלוח כולו.

יש לפנות לחברת החשמל ולבקש תיקון הלוח.

במידה והלוח הנ”ל מזין את המתקן שלך, והלוח שלך הוא מחומר מבודד, אתה אמור להתייחס לעכבת לולאת התקלה של המעגל בעל המבטח הגדול ביותר היצא מהלוח בנקודה המרוחק ביותר שלו ולא בהזנה.