#122018
IsraelC
משתתף

שלום וברכה

אולי זו שאילה פשוטה אבל אשמח למענה

איך אמורים להעלות כבלים בפיר מריכוז מונים בבנין עם 30 דירות למשל, אם לפי התקנות אין להתקין בשכבה אחת יותר מ-9 כבלים ולא בשתי שכבות? 

תודה רבה