#122026
Turi
משתתף

שלום וברכה אני חוזר על השאלה אם יצא ערך ארקה לדירת שיפוץ בקומה 3 לאחר שיפור של אלקטרודה ופלך 2.7 ולאחר חיבור שאר הדירות למערך הארקה יצא 1.6 האם זה אפשרי או שאני צריך להגיע לערך ארקה יותר טוב מ2.7 בלי חיבור של שאר הדירות למערך הארקה הודה על התייחסות