#122027
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

  1. תשובתי מבוססת על תקנות החשמל עמסה והגנה של מוליכים מבודדים וכבלים.
  2. במקרה שציינת יש לבחור שטח חתך מוליכים גדול יותר מהנדרש על פי הזרם של הצרכן (לדעתי 2 דרגות של שטח החתך של הכבל יספיקו). יש לבצע חישובי טמפרטורה.