#122031
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אכן נכון.

אולם טענת התקן היא שזרם של 10mA שזורם דרך גוף האדם לא צפוי לגרום לפגיעה בלתי הפיכה.

כמו כן התחשמלות ממושכת גורמת לירידת התנגדות גוף האדם ואז בהחלט יתכן מצב שמפסק הפחת יפסק.