#122033
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

  1. התיאור די מוזר, איני רואה סיבה לשיפור התנגדות ההארקה בשל חיבור יתר הדירות אלא אם כן באחת הדירות יש קצר מלא או חלקי בין אפס להארקה.
  2. אני סבור שעליך לוודא תקינות ההארקה בדירה בה פעלת ללא קשר לחיבור יתר הדירות להארקה.
  3. עליך להגיע לערך שנמוך מכ-2 אום בנקודה המרוחקת ביותר מהלוח בדירה (במידה והמעגל מוגן באמצעות מא”ז C בעל זרם נקוב של 16A.