#122035
Turi
משתתף

תודה רבה אני מבין שצריך לשפר את ערך הארקה של הדירה לבד אף שיותר קל להישתמש בנוסף במערך ארקות הקיים של  הדירות שלא עברו שיפוץ .

שאלה .אם אני משתמש בגיד 35 חשוף במקום ב16 מבודד לגיד אנכי האם יש בזה הבדל בשיפור ערך ארקה שכביכול יש ב35 מוליכות יותר טובה