#122036
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

תרומת שטח חתך מוליך ההארקה היא שולית.

התרומה העיקרית מושגת משיפור מערך ההארקה על ידי חיבור לברזלי הזיון של המבנה, או לצנרת המים ו/או לשניהם יחד.